Adverteren

Het is mogelijk op powerBlinq.nl te adverteren. Wel voeren we een strikt beleid om spelers tegen opzichtige (grote) of aanstootgevende banners te beschermen. Ingame adverteren (onderdelen binnen het spel die betrekking hebben tot/verwijzen naar uw product) heeft de voorkeur. Voor meer informatie over mogelijkheden tot adverteren kunt u het beste contact met ons opnemen..